fbpx

Cases

Maximaal bereik onder 43.000 inwoners

Maximaal bereik onder de 43.000 inwoners
20% videoweergaven onder de doelgroep
6 keer meer volgers binnen 6 maanden

Klant

NV BAR Afvalbeheer

Vraagstuk

NV BAR-Afvalbeheer is dé beleids- en uitvoeringsorganisatie voor het duurzaam inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

NV BAR-Afvalbeheer zat met een communicatievraagstuk: hoe communiceren zij over veranderende zaken rondom afvalinzameling? Ook wil NV BAR-Afvalbeheer meer bewustwording onder de inwoners creëren over de noodzaak van afvalscheiding en duurzaamheid. Voor deze vraagstukken schakelde zij ons in.

Klant

NV BAR Afvalbeheer

Diensten

  • Online Strategie
  • Social Media Advertising
  • Social Media Management
  • Display Advertising
  • Content Creatie

Van eenmalige campagne naar volledige online strategie

Op 1 januari 2020 introduceerde NV BAR-Afvalbeheer een nieuw afvalsysteem. Om hier meer aandacht voor te vragen zijn wij ingeschakeld. Wij hebben hiervoor een online strategie opgezet om de inwoners van de drie gemeentes te bereiken. Wat begon met een eenmalige social media campagne is uitgegroeid tot een volledige social media strategie. Dit was noodzakelijk om de volledige doelgroep te bereiken. Het liefst ook meerdere keren, om echt bewustwording van het nieuwe afvalsysteem te creëren. De combinatie van social media content, social media advertising én display advertising heeft gezorgd voor een groot bereik via de verschillende kanalen.

Bewustwording bij de inwoners creëren

NV BAR-Afvalbeheer zag de kracht van online marketing in. Niet alleen om de doelgroep te informeren, maar ook om bewustwording te creëren over juiste afvalinzameling en duurzaamheid. Hiervoor hebben we een strategie opgezet waarbij NV BAR-Afvalbeheer continu zichtbaar is onder de inwoners, met een nieuwe boodschap over afvalinzameling. Met de inzet van Social Media Management wordt de community onderhouden. Via de social media kanalen staat de organisatie in direct contact met de inwoners. Zo weet NV BAR-Afvalbeheer wat er speelt onder de inwoners. Ze weten welke vragen zij hebben en kunnen deze wegnemen door goed te informeren.

Dicht bij de doelgroep staan met persoonlijke content

NV BAR-Afvalbeheer heeft ons ondertussen meerdere keren ingeschakeld voor het ontwikkelen van persoonlijke video’s. In de “Week van de Afvalhelden” wilde zij de afvalhelden van de organisatie een gezicht geven. De vrachtwagenchauffeurs, afvalcoaches en medewerkers van het afvalaanbiedstation zijn aan het woord geweest en geven in de video’s handige tips aan de inwoners. Daarnaast zijn er video’s ontwikkeld om bewustwording te creëren over het juist scheiden van bepaalde afvalstromen, zoals oud papier, GFT en PMD+restafval. Uit onderzoek kwam naar voren dat er veel winst te behalen valt bij het inzamelen van deze afvalstromen. In de video’s zijn praktische tips gegeven over het scheiden van het afval. De video’s zijn vervolgens via Social Media Advertising uitgezet onder de doelgroep.

Resultaat

In contact staan met de inwoners

Als resultaat is een continue zichtbaarheid onder de doelgroep gecreëerd. NV BAR-Afvalbeheer staat dankzij het onderhouden van de community direct in contact met de inwoners om hen bewust te maken van duurzame afvalinzameling. Met de inzet van betaalde campagnes bereiken zij de doelgroep met belangrijke beleidszaken.